Kalendarz wydarzeń
Kalendarz wymaga włączonej obsługi Java Script
Bramy Roztocza
Dodano: 5 Grudzień 2010 19:34:38


W dniach 9-10 grudnia odbyła się konferencja, podsumowująca realizację wspólnego projektu współpracy i promocji gmin Narol i Zwierzyniec, mającego na celu rozwój turystyki, promocji oraz nowych inicjatyw kulturalnych na obszarze Roztocza. Przedstawicielom obu gmin pokazano efekty projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w ramach działania - Nowoczesna Gospodarka - Promocja i Współpraca. W pierwszym dniu przedstawiciele obu gmin spotkali się w Zwierzyńcu, natomiast w piątek spotkanie odbyło się w Narolu.

 

BRAMY ROZTOCZA OTWARTE

Dwudniowa Konferencja „Bramy Roztocza”

Zwierzyniec i Narol liderami rozwoju kultury i turystyki Roztocza

          W dniach 9-10 grudnia odbyła się konferencja, podsumowująca realizację wspólnego projektu współpracy i promocji gmin Narol i Zwierzyniec, mającego na celu rozwój turystyki, promocji oraz nowych inicjatyw kulturalnych na obszarze Roztocza. Przedstawicielom obu gmin pokazano efekty projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w ramach działania - Nowoczesna Gospodarka - Promocja i Współpraca. W pierwszym dniu przedstawiciele obu gmin spotkali się w Zwierzyńcu, natomiast w piątek spotkanie odbyło się w Narolu.

 

           W restauracji Sonata w Zwierzyńcu konferencję rozpoczęli Burmistrzowie Zwierzyńca i Narola Jan Skiba i Stanisław Woś, którzy gratulowali pomysłu, realizacji oraz udanego zakończenia całego przedsięwzięcia. Wskazali na wielką szansę, jaką obie gminy pokładają w tym działaniu na przyciągnięcie nowych odwiedzających i inwestorów w ten region Polski Wschodniej. Burmistrzowie przedstawili członków swoich delegacji, wśród których byli: przewodniczący Rad Miejskich Andrzej Budzyński i Krzysztof Szawara z radnymi, sekretarze Urzędów Edyta Wolanin i Daniel Lomber, zastępca burmistrza Zwierzyńca Halina Studnicka, Teresa Momot – skarbnik gminy Narol, dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego Zdzisław Strupieniuk z zastępcą Tadeuszem Grabowskim, Michał Basiński – prezes LOT „Roztocze”, reprezentanci branży hotelarskiej, agroturystycznej i restauratorzy z obu gmin, przedstawiciele oświaty, kultury, a także koordynatorzy i pracownicy urzędów zaangażowani bezpośrednio w projekt.
          Tomasz Zalewski z firmy Synergia, realizatora projektu zapoznał uczestników z programem dwudniowej konferencji, po czym rozpoczęły się prelekcje. Tadeusz Grabowski z Roztoczańskiego Parku Narodowego omówił cele działalności parku, jego wyjątkowość zw. na bogactwo przyrodniczo-kulturalne w skali europejskiej oraz wskazał wiele analogii Narola i Zwierzyńca. Przedstawił projekty utworzenia Biosfery Roztocze-Puszcza Solska oraz Geoparku – Kamienny Las na Roztoczu. Kolejnymi prelegentami byli Wojciech Popko ze Stowarzyszenia Kwaterowdawców w Zwierzyńcu, który przestawił sytuację i plany lokalnych usługodawców – mieszkańców, którzy znani z gościnności i serdeczności, oferują turystom na wypoczynek swoje domy i zagrody. 
           Letnia Akademia Filmowa znana jest doskonale nie tylko w Polsce, ale i w Europie, a ostanie lata pokazują, że nawet granice kontynentów nie są dla niej barierą. Historię Akademii od pomysłu do realizacji i kolejnych lat działalności, tego niepowtarzalnego wydarzenia kulturalnego przedstawił Piotr Kotowski – rektor i twórca LAF, animator kultury zakochany w filmie i Roztoczu. Wspominał pierwsze edycje Akademii, braki w infrastrukturze, które przez kolejne lata były stopniowo niwelowane. Dziś zmodernizowane kino „Skarb” dodaje uroku niepowtarzalnej atmosferze Letniej Akademii Filmowej, której repertuar unikalnych filmów, wpisuje się w obraz unikalności Roztocza. Później słuchaczom odkryto kilka kart z historii Narolszczyzny, które przedstawił Jan Wolańczyk. Burzliwa historia, niekiedy naznaczona przelaną krwią i tragediami mieszkańców jest nierozłącznym elementem dziedzictwa tych terenów. Na koniec odbyła się prezentacja zwiastuna filmu promocyjnego Narol-Roztocze Bramy Roztocza, który kilka tygodni wcześniej nagrywany był w obu gminach. Po obiedzie uczestnicy konferencji zwiedzili Ośrodek Edukacyjno-Muzelany Roztoczańskiego Parku Narodowego i byli pod sporym wrażeniem ekspozycji stałych oraz prezentacji multimedialnych. Bezpośrednio z Ośrodka uczestnicy konferencji udali się do Narola, gdzie odbyła się uroczysta kolacja. 
           W piątek prelekcją Marka Wiśniewskiego rozpoczęto drugi dzień konferencji. Znany miłośnik Roztocza, fotograf, wędrowiec, autor przewodnika „Roztocze Wschodnie” przedstawił własna projekcje multimedialną o Roztoczu, opowiadał o sławnych „krzyżach bruśnieńskich”, cerkwiach, Szlaku Architektury Drewnianej, źródłach Tanwi, jednej z najpiękniejszych i najczystszych rzek Polski, walorach klimatycznych i przyrodniczych (fauna – z najmniejszym ssakiem ryjówką aksamitną i flora – jodły, ponad dwustuletnie buki i spotykana nierzadko kosodrzewina). Opowiedział również o bunkrach Linii Mołotowa – 12 rejonu umocnionego „tzw. rawskiego” oraz bardzo dużej ilości gospodarstw agroturystycznych. 
           Uczestnicy wysłuchali również informacji o działalności Fundacji Pro Academia Narolense, pracach restauratorskich przy Pałacu hr. A.F. Łosia oraz idei utworzenia akademii muzycznej. Uczestnicy mogli obejrzeć zaawansowanie prac oraz wnętrza pałacu podczas zwiedzania obiektu. Na zakończenie dwudniowej konferencji Agata Paleta i Jakub Grabowski z kancelarii Synergia przybliżyli strategie i idee całego projektu, a Tomasz Zalewski zaprezentował materiały promocyjne. Wystąpienie miał również Michał Basiński – prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej „Roztocze”, której członkiem jest Gmina Narol. Na koniec spotkania podziękowania złożyli Halina Studnicka - zastępca burmistrza Zwierzyńca i Krzysztof Szawara - przewodniczący Rady Miejskiej w Narolu, którzy wyrazili nadzieję, że sukces projektu będzie doskonałym początkiem dalszej, długoterminowej współpracy obu gmin, które nie bacząc na podział administracyjny postanowiły wypromować własną markę i opracować wspólną strategię dla Roztocza. 
           Przypomnijmy, że projekt obejmował m.in:
- film promocyjny, prezentujący szczególne walory turystyczne Roztocza z wyraźnie zaznaczoną rolą współpracujących Narola i Zwierzyńca (przede wszystkim w kwestii kultury), wspólny album prezentujący najważniejsze atrybuty gmin na tle potencjału turystycznego całego obszaru Roztocza w ilości 1 000 sztuk,
- wspólny przewodnik turystyczny po Roztoczu, w którym będzie promowana turystyka kwalifikowana (m.in. rowerowa), zostaną zaznaczone i opisane wszystkie szlaki, ścieżki dydaktyczne, trasy rowerowe oraz zostaną wyszczególnione najważniejsze zabytki i atrakcje turystyczne tego obszaru - w ilości 5 000 sztuk,
- 2000 kalendarzy na 2011 rok, prezentujących najważniejsze miejsca gmin Narol i Zwierzyniec na tle całego Roztocza,
- specjalne płyty multimedialne, zawierające przygotowany film, materiały informacyjne na temat Roztocza oraz roli kulturalno-turystycznej Zwierzyńca i Narola na tym terenie, jak również quiz i gry edukacyjne. Na płytach znajdą się również materiały promujące ochronę środowiska naturalnego, zrównoważony rozwój oraz turystykę kwalifikowaną w ilości 5000 sztuk i inne.
           Dla potrzeb promocji obu gmin Narola i Zwierzyńca powstanie specjalny, rozbudowany serwis internetowy, który będzie zachęcał turystów do odwiedzenia Roztocza (ze szczególnym uwzględnieniem Narola i Zwierzyńca) oraz inwestorów do lokowania środków w sektor turystyki i kultury na tym terenie. Jednocześnie serwis będzie promował współpracę obu gmin i zachęcał inne jednostki samorządu terytorialnego do wsparcia inicjatyw na rzecz rozwoju kulturalno-turystycznego Roztocza. Oprócz tego serwis umożliwi poznanie głównych walorów Roztocza, oferty kulturalno-turystycznej, kalendarza imprez, możliwości inwestycyjnych, jak również zapewni możliwość rezerwacji noclegów on-line i wsparcie wspólnych inicjatyw kulturalno-turystycznych.

         To wspólne roztoczańskie przedsięwzięcie Narola i Zwierzyńca bez wątpienia staje się wielką szansą na przyciągnięcie nowych odwiedzających i inwestorów w ten rejon Polski Wschodniej. Wszelkie inicjatywy podnoszone dla rozwoju Roztocza są bardzo cenne, a tym bardziej kiedy powstają na drodze porozumień pomiędzy samorządami gmin. Ten projekt jest wielkim sukcesem i szansą dla Narola i Zwierzyńca, ale przede wszystkim dla przepięknego Roztocza, które powoli nazywane jest perłą turystyczno-kulturalną w Polsce i miejmy nadzieję w Europie.

Narolskie Centrum Informacji (NCI)