Kalendarz wydarzeń
Kalendarz wymaga włączonej obsługi Java Script
Młodzi artyści w Zwierzyńcu
Dodano: 25 Lipiec 2011 10:16:01


W dniach 16 - 30 lipca 2011 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci organizuje II Wielodyscyplinarne Spotkania Rzeczpospolita mniej znana
w Zwierzyńcu.

W Spotkaniach wezmą udział uczestnicy programu Funduszu ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski o wybitnych uzdolnieniach plastycznych, muzycznych i różnorakich zainteresowaniach naukowych – łącznie 55 osób, w tym 26 plastyków. Oprócz pleneru i zajęć plastycznych przewidziane są warsztaty filozoficzne, filmowe, historyczne, literaturoznawcze, matematyczne, religioznawcze i teatralne, zajęcia z historii i historii sztuki, odczyty uczestników na tematy wynikające z ich zainteresowań, wieczory poetyckie, obserwacje astronomiczne, badania historyczne, spotkania z ciekawymi ludźmi, wyprawy w najciekawsze i najpiękniejsze miejsca w okolicy.

 

W niedzielę 24 lipca o godz. 20.00 stowarzyszenie zaprasza wszystkich na Koncert Młodych Muzyków w wykonaniu uczestników Spotkań w Kościele Św. Jana Nepomucena w Zwierzyńcu. Wystąpią laureaci ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów muzycznych: skrzypaczka Klaudia Kowacz z Gdańska, gitarzystka Zuzanna Wężyk z Gdańska, wiolonczelistka Barbara Warchalewska ze Swarzędza i akordeonista Aleksander Gaik ze Sławna. W programie m.in.: Bach, Legnani, Piatti, Piazzolla, Scarlatti.

 

Plastyczne efekty pleneru zostaną zaprezentowane w Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu. Wernisaż z chwilą muzyki odbędzie się w środę 27 lipca o godzinie 17:00. Wystawa będzie czynna do soboty. Wczesną jesienią wystawę poplenerową Fundusz zorganizuje na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci to stowarzyszenie naukowców, artystów i studentów działające od 30 lat. Nominacje do programu pomocy wybitnie zdolnym są przyznawane osobom, które mają znaczące osiągnięcia i chcą pracować nad swoim rozwojem. Organizacja poszerza możliwości kształcenia, doskonalenia umiejętności i wzbogacania osobowości, zapewnia bezpłatny udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni i instytutów Polskiej Akademii Nauk – na licznych warsztatach badawczych, obozach naukowych, konsultacjach i spotkaniach. Stypendystom Fundusz pomaga też finansowo w realizacji działań służących rozwojowi (np. w udziale w muzycznych i baletowych kursach mistrzowskich i konkursach międzynarodowych, w nauce języków obcych).

 

W roku szkolnym 2010/11 nominacje do programu Funduszu otrzymało 521 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych ze wszystkich 16 województw, w tym 325 o uzdolnieniach naukowych, 142 o uzdolnieniach muzycznych, 17 o uzdolnieniach baletowych i 37 o uzdolnieniach plastycznych.

Dodatkowe informacje:

Maria Mach, Sekretarz Funduszu, Dyrektor Biura

Maria.Mach@fundusz.org kom.: 797 412 314