Kalendarz wydarzeń
Kalendarz wymaga włączonej obsługi Java Script
Kontynuujemy współpracę
Dodano: 27 Luty 2013 10:45:53


Miło nam poinformować, iż od września ubiegłego roku realizujemy kolejne wspólne przedsięwzięcie. Projekt „Zwierzyniec i Narol liderami rozwoju kultury i turystyki Roztocza – etap II” to kontynuacja współpracy zapoczątkowanej jeszcze w 2009 roku.

W ramach pierwszego zrealizowanego projektu opracowano założenia strategiczne współpracy oraz strategie marki i rozwoju turystyki. Dodatkowo przygotowano wspólny serwis internetowy i film promocyjny oraz opracowano materiały promocyjne – album, kalendarz, przewodnik turystyczny i płyty multimedialne.

Niniejszy projekt jest kontynuacją współpracy i służy osiąganiu kolejnych, coraz bardziej ambitnych, celów postawionych sobie przez Partnerów – gminy Narol i Zwierzyniec – w zakresie rozwoju obszaru Roztocza w oparciu o turystykę i kulturę. Dzięki niemu oferta regionu zostanie szerzej zakomunikowana, a dodatkowo zostaną wytyczone kolejne działania na przyszłość. Przedsięwzięcie przewiduje opracowanie strategii wspólnej promocji, organizację cyklu konferencji i seminariów oraz przeprowadzenie szeroko zakrojonej akcji promocyjnej, polegającej na opracowaniu i dystrybucji albumu i kalendarza, produkcji i emisji spotu telewizyjnego oraz kampaniach w prasie i w Internecie.


Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.go oraz kampaniach w prasie i w Internecie.