Kalendarz wydarzeń
Kalendarz wymaga włączonej obsługi Java Script
Zwierzyniec i Narol liderami
Dodano: 9 Luty 2011 08:17:44


 

„Zwierzyniec i Narol liderami rozwoju kultury i turystyki Roztocza”, tak brzmi tytuł projektu zrealizowanego w ramach  Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi priorytetowej I: Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.4 „Promocja i współpraca” komponent współpraca, obszar tworzenie polityki rozwoju regionalnego.

 

 

Zwierzyniec i Narol liderami rozwoju kultury i turystyki

„Zwierzyniec i Narol liderami rozwoju kultury i turystyki Roztocza”, tak brzmi tytuł projektu zrealizowanego w ramach  Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi priorytetowej I: Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.4 „Promocja i współpraca” komponent współpraca, obszar tworzenie polityki rozwoju regionalnego.

 

Numer umowy o dofinansowanie projektu PO PW  01.04.04-00-001/09-00. Przedsięwzięcie  realizowane było  w partnerstwie z Gminą Narol. Okres realizacji projektu 04.01.2010 r. – 31.12.2010 r.; wartość całkowita projektu – 511 790,00  PLN, kwota dofinansowania – 460 611,00 PLN. Wartość całkowita projektu w części dotyczącej Gminy Zwierzyniec – 272 670,00 PLN, kwota dofinansowania w części dotyczącej Gminy Zwierzyniec – 245 403,00 PLN. W ramach projektu opracowano dokumenty strategiczne w dziedzinie turystyki i promocji, które poprzedzone były  przeprowadzeniem badań analitycznych pomocnych w określeniu kierunków strategicznych i pozycjonowaniu  marki Gminy Zwierzyniec i Gminy Narol. Ponadto przeprowadzono działania promocyjne, stworzono wspólny serwis internetowy oraz zorganizowano konferencję na temat rozwoju turystyki na Roztoczu.

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Działanie 1.4 „Promocja i współpraca” komponent współpraca, obszar tworzenie polityki rozwoju regionalnego.