Kalendarz wydarzeń
Kalendarz wymaga włączonej obsługi Java Script
Zaproszenie
Dodano: 9 Luty 2011 08:45:01


 

Zaproszenie

 

W związku z ogłoszonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju,

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”  zaprasza wszystkich zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania dla działań „Małe projekty”,

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

z terenu gminy Zwierzyniec na bezpłatne szkolenie

 

zwierzyniec

 

Zaproszenie


W związku z ogłoszonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju,

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”  zaprasza wszystkich zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania dla działań „Małe projekty”,

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

z terenu gminy Zwierzyniec na bezpłatne szkolenie


z zakresu poprawnego przygotowania wniosku o dofinansowanie, które rozpocznie się w dniu 01.02.2011r. o godz. 1000

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu

przy ul. Rynek 1

 

Program szkolenia obejmował będzie m.in. :

1.     Omówienie wniosków o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami dla działań:

a)     „Małe projekty”

b)    „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

c)     „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

2.     Zakres i warunki przyznania pomocy,

3.     Operacje preferowane do dofinansowania zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju,

4.     Procedurę ubiegania się o dofinansowanie.

 

                                                                           Serdecznie zapraszamy

 

Członkowie Zarządu i pracownicy Biura LGD